Dopolnilne table


razdalja do začetka mesta, kjer se znak nahaja

Razdalja do mesta, na katerem stoji znak II-2

Označuje mesto, na katerem je parkiranje rezervirano za vozila invalidov.

Označuje odvoz vozil z vozilom za odvoz vozil na mestih ali delu ceste, na katerem je s prometnim znakom prepovedana ustavitev ali parkiranje.

ob dezju

ob sneženju

pojasnjuje kam poteka prednostna cesta

pojasnjuje kam poteka prednostna cesta

dela v zvezi z označbami na vozišču

nevarnost zaradi žab na vozišču

kolesnice

dvosmerna kolesarska pot

otroci na cesti

odstranjevanje snega

dolžina ceste

razdalja in smer do objekta

čas veljavnosti znaka

z besedilom dopolnjen pomen znaka

s simbolom dopolnjen pomen znaka

s simbolom in besedilom dopolnjen pomen znaka

označuje prepoved parkiranja

označuje prepoved parkiranja

označuje prepoved parkiranja

označuje prepoved parkiranja

označuje prepoved parkiranja

označuje prepoved parkiranja

natančno določajo način parkiranja

natančno določajo način parkiranja

natančno določajo način parkiranja

natančno določajo način parkiranja

natančno določajo način parkiranja

natančno določajo način parkiranja