Turistična in druga obvestilna signalizacija


simboli za turistično in drugo signalizacijo

obvestilna tabla

obvestilna tabla

označitev zavarovanega območja narave

označitev turistične ceste

lamela za kulturno ali zgodovinsko znamenitost

lamela za naravno znamenitost

lamela za hotele

lamela za pomembne objekte

lamela za pomembna poslovno - trgovska središča

lamela za cilje, ki so znotraj zavarovanega območja narave

lamela objekta, ki so ob turistični cesti

dobrodošli v republiki Sloveniji

na svidenje

območje regije ali pokrajine

turistično informativna tabla