Prometni znaki za izrecne odredbe

Dimenzije znaka II-1: T600, T900 ali T1.200
Dimenzije znakov od II-2 do II-48: T400, T600 ali T900 mm


križišče s prednostno cesto

prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo priklopno vozilo

prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo priklopno vozilo

prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo priklopno vozilo

prepovedan promet za traktorje

prepovedan promet za motorna kolesa

prepovedan promet za kolesa z motorjem

prepovedan promet za kolesa

prepovedan promet za vprežna vozila

prepovedan promet za ročne vozičke

prepovedan promet za vsa motorna vozila

prepovedan promet za motorna in vprežna vozila

ustavi

Prepovedan promet za vozila, pri katerih skupna širina presega določeno širino

Prepovedan promet za vozila, pri katerih skupna širina presega določeno višino

Prepovedan promet za vozila, pri katerih skupna masa presega določeno maso

Prepovedan promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene

prepovedan promet za vozila večje dolžine od določene

najmanjša razdalja med vozili

prepovedano zaviti levo

Prepovedano zaviti desno

Prepovedano polkrožno obračanje

Prepovedano prehitevanj vseh motornih vozil razen enoslednih

Prepovedano prehitevanje za tovorna vozila

prepovedan promet v obeh smereh

omejitev hitrosti

Prepovedano dajanje zvočnih signalov

Prepovedan prehod brez ustavljanja - carina

Prepovedan prehod brez ustavljanja - policija

Prepovedan prehod brez ustavljanja - cestnina

Prednost vozil iz nasprotne smeri

Prepovedana ustavitev in parkiranje

prepovedano parkiranje

Izmenično parkiranje

Izmenično parkiranje

najmanjša dovoljena hitrost

Snežne verige

Prepovedan promet v eno smer

kolesarska steza

Steza za pešce

Steza za pešce in kolesarje

Steza za pešce in kolesarje

steza za jezdece

obvezna smer

obvezna smer

obvezna smer

obvezna smer

obvezna smer

dovoljene smeri

dovoljene smeri

dovoljene smeri

obvezna vožnja mimo po desni

obvezna vožnja mimo po levi

krozni promet

prepovedan promet za vsa motorna vozila

prepovedan promet za vozila

prepovedan promet za tovorna vozila

prepovedan promet za tovorna vozila

prepovedan promet za cisterne

prepovedan promet za vozila

Prepovedan promet za vozila, ki prevažajo nevarno blago

prenehanje prepovedi

prenehanje prepovedi

prenehanje omejitve

Prenehanje najmanjše dovoljene hitrosti

Prenehanje prepovedi dajanja zvočnih znakov

prenehanje vseh prepovedi

prenehanje obvezne uporabe snežnih verig

konec kolesarske steze ali poti

konec steze za pešce

konec steze za pešce in kolesarje

konec steze za pešce in kolesarje

konec steze za jezdece