Prometni znaki za obvestila

Dimenzije znakov od III-1 do III-8, III-27 do III-32,III-35, III-36, III-78: 400, 600 ali 900 mm
Dimenzija znaka III-2.1: 1000 x 250 mm
Dimenzija znakov od III-79 do III-83: 400 x 250, 400 x 300, 450 x 400, 500 x 250, 500 x 500, 600 x x250, 600 x 300, 600 x 350 mm
Dimenzije znakov od III-9 do III-13, IIII - 33, 34, III-37 - 63, III-74, III-76, 77, III-110: 600 x 900 in 900 x 1.350 mm


ime naselja

prednost pred vozili iz nasprotne strani

avtocesta

razvrščanje vozil na območju cestninske postaje

ABC - cestninska steza

mešana (kombinirana) cestninska steza

cestninska steza, namenjena določenim vrstam vozil

odstavna niša

stacionaža odseka ceste

stacionaža kraka odseka ceste

stacionaža cestnega objekta

Stacionaža odseka ceste na meji občine

stacionaža odseka kolesarske poti

tabla za označevanje imena ulice

tabla za usmerjanje

tabla za usmerjanje

tabla za usmerjanje

izmenično vključevanje vozil

največja dovoljena hitrost pri zmanjšani vidljivosti

konec avtoceste

solska prometna služba

predznak za obvoz

zapiranje prometnega pasu

zapiranje prometnega pasu

zapiranje prometnega pasu

zapiranje prometnega pasu

predznak za zapiranje prometnega pasu

predznak za zapiranje prometnega pasu

predznak za zapiranje prometnega pasu

predznak za preusmeritev prometa na cesti

predznak za preusmeritev prometa na cesti

predznak za preusmeritev prometa na cesti

predznak za preusmeritev prometa na cesti

predznak za preusmeritev prometa na cesti

predznak za preusmeritev prometa na cesti

predznak za preusmeritev prometa na cesti

preznak za ročno urejanje prometa

prometni pasovi, namenjeni določeni vrsti vozil

prometni pasovi, namenjeni določeni vrsti vozil

obvoz za določene vrste vozil

prehod za vozila

cesta rezervirana za motorna vozila

šola

šola

smer zasilnega izhoda

smer zasilnega izhoda

prednak za smer zasilnega izhoda

prednak za smer zasilnega izhoda

Merjenje hitrosti

Konec ceste rezervirane za motorna vozila

ime naselja

enosmerna cesta

enosmerna cesta

območje kratkotrajnega parkiranja

konec območja kratkotrajnega parkiranja

območje omejene hitrosti

prednostna cesta

območje za pešce

konec območja za pešce

območje umirjenega prometa

konec območja umirjenega prometa

parkirni prostor

parkirni prostor

casovno omejeno parkiranj

bolnišnica

postaja za prvo pomoč

konec prednostne ceste

delavnica za popravilo vozil

telefon

postaja za bivalna vozila

bencinska črpalka

hotel ali motel

restavracija

bar

za izletnike urejen prostor

prostor za kampiranje pod šotori

prostor za kampiranje v prikolicah

Prehod za kolesarje

prostor za kampiranje pod šotori in v prikolicah

planinski dom

stranišče

stranišče

gasilska služba

avtobusno postajališče

tramvajsko postajališče

Luka - pristanišče

marina

parkiraj in se pelji

parkiraj in se pelji

informacije

prehod za pešce

avtopralnica

taksi postajališče

pitna voda

prehodnost ceste

številka serpentine

ime predora

ime viadukta

gorski prelaz

ime vodotoka

policijska postaja

podzemni ali nadzemni prehod za pešce

priporočena hitrost

konec priporočene hitrosti

prometni pas za vozila

prometni pas za vozila

konec prometnega pasu za vozila

radio

omejitev največje dovoljene hitrosti

prometni pas za počasna vozila

konec prometnega pasu za počasna vozila

vodovarstveno območje

Kolesarska povezava

številka mednarodne ceste

slepa cesta

številka avtoceste

številka hitre ceste

številka ceste

številka kolesarske poti

predkrižiščna tabla

razvrščanje vozil

razvrščanje vozil z imeni krajev

kažipot

kažipot

kažipotna tabla

predkrižiščna tabla za izvoz

predkažipot

smer vožnje vozila

kažipot nad voziščem na portalu

kažipot nad voziščem na portalu

kažipot za razvrščanje med prometnimi pasovi

stevilka izvoza

stevilka izvoza

stevilka izvoza

potrditev smeri

počivališče

predkažipot za počivališče

predkažipot za počivališče

kažipot za počivališče

predznak za cestnino

predznak za plačilo cestnine