Sistemi prehoda za pešce

APL SOLAR

Izhaja iz močne potrebe po dvigu varnosti prehodov za pešce celo na tistih lokacijah, do katerih je težko pripeljati elektriko iz obstoječega nacionalnega električnega omrežja. Kljub nižjem napajanju v primerjavi z ostalimi različicami, ki so priključene na omrežje (APL in APL Smart), je sistem APL Solar zmožen zagotoviti dovolj vodoravne in navpične osvetlitve v skladu z EN 13201 ter dobro signalizacijo prehoda za pešce z lučmi LED, ki so certificirane in odobrene v skladu z EN 12352. Svetila Stratos N s specifično optiko za prehode za pešce ustvarijo pozitiven kontrast med osebo in okolico ter s tem zagotovijo zadostno navpično osvetlitev, D-Power LED BOX pa medtem pomaga pri boljši zaznavi prehoda za pešce pri uporabnikih ceste. Svetila APL zaradi fotovoltaičnega napajanja porabijo manj energije v primerjavi s standardnimi sistemi. Zaradi tega ni mišljeno, da sistem APL Solar na kakršen koli način nadomesti različici APL in APL Smart.

APL SMART

APL SMART je najnovejša novost na področju signalizacije in osvetlitve prehoda za pešce, katere namen je, da prehodi za pešce postanejo interaktivni in bolj varni. Ko želi pešec prečkati cesto, se sistem sproži prek aktivnega (gumb) ali pasivnega (senzor) načina.
Kaj se zgodi, ko je sistem aktiviran?

  • Zahvaljujoč pametni pridušitvi svetlobe se zmanjša moč luči na prehodu za pešce od 40 % do 100 %.
  • Svetila LED , ki so certificirana in odobrena v skladu z višjimi razredi EN 12352, začnejo svetiti. Tudi, če pesec ni zaznan niti gumb pritisnjen, sistem APL SMART zagotavlja pravilno vodoravno in navpično osvetlitev v skladu z EN 13201 in minimalno signalizacijo, ki je zahtevana s prometnimi zakoni. APL SMART je zasnovan tako, da z uporabo najnovejše tehnologije doseže najvišjo možno stopnjo varnosti za pešce. Svetila Stratos P ali Akron s specifično optiko za prehode za pešce ustvarijo pozitiven kontrast med osebo in okolico ter s tem zagotavljajo visoko navpično osvetlitev, med tem ko znaki z osvetljenim ozadjem D-PO WER LED In LED BOX pomagajo uporabnikom ceste hitreje prepoznati pešce na prehodu za pešce. Visok odstotek nesreč, v katerih so vpleteni pešci, se zgodi ponoči. Iz tega razloga so signali in pravilna osvetlitev prehoda za pešce ključni pri spodbujanju ljudi, da uporabljajo prehode za pešce.